Säkrare internet

Vi bidrar till att göra internet säkrare för alla.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla säkerhetsteknik som inte bara är till nytta för våra egna användare, utan för hela internet. När vi skapar teknik för att öka säkerheten i våra tjänster försöker vi hitta möjligheter att dela med oss så att alla kan dra nytta av den. Eftersom hoten ändras med tiden banar våra anpassningsbara och framåtblickande åtgärder väg för andra företag.

Säker webbsökning skyddar mer än bara Chrome-användare

Vi skapade ursprungligen tekniken Säker webbsökning för att skydda Chrome-användare från skadlig programvara och nätfiskeförsök genom att meddela dem när de försöker besöka farliga webbplatser. För att göra internet säkrare för alla har vi gjort tekniken gratis så att andra företag kan använda den i sina webbläsare, bland annat Apple Safari och Mozilla Firefox. I dag skyddas hälften av världens webbsurfare av Säker webbsökning.

Vi varnar också webbplatsägare när deras webbplatser har säkerhetsbrister och erbjuder kostnadsfria verktyg som hjälper dem att snabbt åtgärda problemen. Genom att fortsätta att dela ny säkerhetsteknik som vi utvecklar hjälper vi till att skapa ett säkrare internet för alla.

Vi använder HTTPS för att du ska kunna surfa säkert på internet

Anslutning till våra tjänster via HTTPS-kryptering skyddar dig från nyfikna ögon och illvilliga hackare så att du bara når dit du vill. För att motivera webbplatser att använda denna extra säkerhetsåtgärd har vi gjort HTTPS-kryptering till en av de signaler som Googles sökalgoritm använder när webbplatser rankas i våra sökresultat.

För att avslöja sårbarheter ger vi belöningar för upptäckta säkerhetsbrister

Google har bonusprogram för säkerhetsbrister där oberoende forskare får betalt för att hitta sårbarheter i våra tjänster och skapa säkerhetsuppdateringar. Varje år lägger vi miljontals dollar på forskningsanslag och belöningar för buggfixar. Vi använder för närvarande bonusprogram för säkerhetsbrister i många produkter från Google, som Chrome och Android.

Vi gör våra säkerhetsverktyg tillgängliga för utvecklare

Vi delar vår säkerhetsteknik när vi tror att det kan vara till nytta för andra. Vi gör till exempel Google Cloud Security Scanner fritt tillgänglig för utvecklare så att de kan genomsöka och analysera sina webbappar i App Engine för att hitta säkerhetsproblem.

Vi delar information om våra rutiner för att främja ett säkrare internet

Sedan 2010 publicerar Google insynsrapporten, som innehåller statistik om bland annat borttagning på grund av upphovsrätt, myndigheters begäranden om användaruppgifter och säkerhetsinitiativ som Säker webbsökning. Vi delar även uppgifter om branschens användning av kryptering för webbplatser och e-post. Vi gör det inte bara för att dela våra framsteg med våra användare, utan också för att uppmuntra andra att anta högre säkerhetsstandarder så att internet blir säkrare för alla.